Stor-Latinska Riket

From 1742

Stor Latinska Riket var tidigare en del av det stora Kungariket Frankrike men gjorde uppror mot den franske kungen. Efter ett blodigt krig skapades det upplysta kungadömet Stor-Latinska Riket och till kung skulle för all framtid alltid vara den förstfödde ur adelssläkten Millerand. Under Medelhavskrisen störtades kung Jacques Millerand, och den Latinska Republiken bildades. (Se Latinska Revolutionen)

Personal tools